Īpašās Gotiņas Īpašās Gotiņas nav paredzētas masveida izplatīšanai. Tām ir savs mērķis un tikt apēstām nav vienīgais šo Gotiņu uzdevums: Īpašās Gotiņas reklamē uzņēmumus un iepriecina konkrētus cilvēkus. Papīrīši var būt iespiesti tipogrāfijā, bet var būt arī paštaisīti: kāzām, jubilejām, kā dāvana.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru